Vacature

opbouwwerker T'ANtWOORD


Vertrek je graag vanuit de leefwereld van mensen die leven in armoede?
Ben je ondernemend en werk je graag samen met verschillende partners?
Wil je mee wegen op het beleid ten voordele van mensen die leven in kwetsbare situaties?

T'ANtWOORD is op zoek naar een opbouwwerker (80%, vervanging bevallingsrust)

Als opbouwwerker breng je mensen in een kwetsbare positie samen en werk je met hen aan concrete oplossingen. Je job bestaat uit 2 kernopdrachten:

 • De agogische kernopdracht bestaat uit het werken vanuit en met mensen. We versterken kwetsbare individuen en groepen zodat zij meer greep krijgen op hun situatie en hun omgeving. We vertrekken van hun competenties en veranderingsmogelijkheden om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, versterking en emancipatie van de vooropgestelde doelgroep centraal.
 • De beleidsgerichte kernopdracht wijst op het werk dat we doen om structurele veranderingen te realiseren voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling. Hier zijn immers aangepaste maatregelen, specifieke beleidsmaatregelen nodig.

We hechten groot belang aan het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden. We werken samen met gemeentebesturen, OCMW’s, allerhande organisaties, armoedeverenigingen en andere welzijnsinitiatieven.

Vereiste competenties

 • Je hebt kennis en (een eerste) werkervaring in structurele armoedebestrijding.
 • Je kan je openstellen voor / hebt voeling met de problemen van mensen in armoede en/of sociaal isolement.
 • Je legt vlot contacten en bent in staat een vertrouwensband aan te gaan met kwetsbare burgers, bezoekers en vrijwilligers.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de sociale kaart.
 • Je kan een netwerk van medestanders uitbouwen. Je werkt constructief samen met de bestaande dienstverlening en partnerorganisaties.
 • Je werkt vanuit een participatieve aanpak.
 • Je kan goed plannen en organiseren.
 • Je stelt je flexibel op en neemt ook taken binnen de ruimere werking van T’ANtWOORD op.
 • Je bent communicatief en enthousiast.


Minimum vereist diploma

Professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting, of aantoonbare ervaring in het begeleiden van groepen en het werken met mensen in armoede.


Arbeidsvoorwaarden en praktische informatie

 • Wij bieden een vervangingsovereenkomst, 80% (vervanging bevallingsrust tem december 2023).
 • Indiensttreding: juli/augustus 2023.
 • Verloning: startbarema B1c / B1b na 6 jaar anciënniteit conform PC 329.01.
 • Regelmatig avondwerk. Af en toe weekendwerk.
 • Glijdende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren.
 • Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht.


Kan je aantonen dat je over de nodige competenties, talenten en motivatie beschikt? Schrijf dan een gemotiveerde brief en CV vóór woensdag 14 juni 2023 aan .

Meer info nodig? Bel 0467 02 50 01.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 19 juni 2023.


Contactgegevens

Chris Dielis
Coördinator T’ANtWOORD & buurtrestaurant ‘tHERT

Otterstraat 114 | 2300 Turnhout
T 014 43 65 16
M 0467 02 50 01

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: