Uitnodiging G100 bijeenkomst

20 maart 2023

Exact een jaar geleden gingen we in gesprek met 122 Turnhoutenaren en bevroegen we waar zij van wakker liggen. Toegankelijke dienstverlening in de stad bleek een groot pijnpunt.

We formuleerden verbeterpunten richting stad, OCMW en Welzijnsonthaal en gingen hierover in gesprek met de betrokken beleidsverantwoordelijken. Op welke punten kan de stad een antwoord bieden? Waar zitten nog verbetermogelijkheden? Op welke termijn komt er verandering? …

Benieuwd naar de stand van zaken? Kom luisteren op maandag 20 maart om 19u in de ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: