Schenking 50 notebooks door Ondernemers voor een Warm België

De toenemende digitalisering van onze samenleving biedt veel kansen. Tegelijk staat nog een grote groep mensen ver van het digitale gebeuren af. Maar liefst vier op tien Belgen riskeren digitale uitsluiting. Vooral mensen met lage inkomens (minder dan 1.200 euro) en een laag opleidingsniveau (hoogstens een diploma lager secundair onderwijs) lopen risico’s ('Barometer Digitale Inclusie 2020’ - Koning Boudewijnstichting). Hun situatie maakt hen kwetsbaar in een wereld die almaar meer digitaal wordt, en versterkt de al bestaande vormen van sociale ongelijkheid. De laatste tien jaar groeit de digitale kloof steeds sneller. De coronacrisis heeft die kloof helaas nog vergroot, ondanks heel wat inspanningen om een inhaalbeweging te maken.

Ondernemers voor een Warm België, een organisatie die zich richt op het verzamelen, refurbishen en ter beschikking stellen van laptops aan mensen die leven met een beperkt budget, schenkt 50 notebooks aan T'ANtWOORD die we verder verdelen naar mensen die niet in de mogelijkheid zijn dit materiaal aan te kopen. Daarnaast bieden we in samenwerking met Ligo Kempen een laagdrempelige lessenreeks aan waar we verder inzetten op het versterken van de nodige digitale vaardigheden.

Wil je meer weten over de werking van Ondernemers voor een Warm België, of wil je een laptop doneren? Neem dan zeker een kijkje op de www.ovwb.be.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: