SAVE THE DATE - voorstelling pamflet 'Ten derden male'

12 oktober 2022


Noteer alvast woensdag 12 oktober 2022, 19u in je agenda.

Auteurs Jos Geysels en Erik Vlaminck stellen die avond hun nieuwe pamflet ‘Ten derden male’ voor in de ontmoetingsruimte van T’ANtWOORD.

Ten derden male is een dringende oproep om rekening te houden met mensen die in armoede leven. Armoede is niet alleen een kwestie van te weinig centen, maar ook van een gebrek aan kansen en mogelijkheden. Het is een schrijnende schande dat politiek verantwoordelijken in een samenleving die voldoende middelen heeft om iedereen een menselijk leven te laten leiden, blind blijven voor de ellende van een alsmaar groter wordende groep van medeburgers. Ten derden male geeft feiten en cijfers over het armoedeprobleem, naast persoonlijke verhalen, anekdotes en suggesties om het armoedeprobleem daadwerkelijk aan te pakken.

Ten derden male verschijnt in oktober 2022. De mogelijkheid tot inschrijven voor deze voorstelling volgt binnenkort!

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: