Soep & een babbeltje aan de deur


De aanhoudende gezondheidscrisis zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om met elkaar in contact te blijven.

Sinds de eerste lockdown in het voorjaar 2020 organiseren we een wekelijkse soepbedeling aan huis bij de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. Dit geeft ons de kans om in contact te blijven met onze bezoekers, nieuwe mensen in armoede op te sporen en in te spelen op bestaande en nieuwe problemen.


Enkel mensen die worden toegeleid via onze eigen werking of via partnerorganisaties worden opgenomen in onze soeptoer. Zo bewaken we dat we ons richten tot de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. We werken hiervoor samen met andere lokale welzijnsspelers zoals het CAW, Samenlevingsopbouw, SVK, Huurdersbond, Samen Plannen, Basiseducatie, Villa Mescolanza, Het Gevolg, …

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: