Mobiel buurtrestaurant


Elke dinsdag strijken we met ons mobiel buurtrestaurant neer in één van de Turnhoutse woonwijken. Via het mobiel buurtrestaurant wensen we gezonde, goedkope maaltijden toegankelijk te maken voor mensen in armoede en andere kwetsbare situaties. Met een volledig uitgeruste bakfiets strijken we neer in een kwetsbare buurt of woonwijk van Turnhout. Ons aanbod bestaat uit betaalbare meeneemmaaltijden, die bereid worden met voedseloverschotten in buurtrestaurant 'tHERT.

Het mobiel buurtrestaurant is echter veel meer dan materiële hulpverlening. Met dit concept zetten we structureel in op het zoeken, vinden en bereiken van mensen in armoede en het creëren van ontmoeting. Mensen in armoede leven vaak in sociaal isolement en hebben moeilijker toegang tot zorg en andere dienstverlening.

De ontmoeting die ontstaat - zowel met medewerkers en vrijwilligers van T'ANtWOORD als met andere klanten van het mobiel buurtrestaurant - wordt aangegrepen om naar mensen te luisteren en in te spelen op hun vragen, noden en behoeften. Dit doen we via informatiedeling, doorverwijzing naar bestaande dienstverlening, toeleiding naar buurtwerkingen en ontmoetingsruimtes, ... Op deze manier vergroten we de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van mensen in armoede, zetten we in op sociale cohesie en buigen we voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

Mensen krijgen de kans om zich even neer te zetten bij onze bakfiets, een gratis tas koffie of soep te drinken en met ons in gesprek te gaan. Op deze manier brengen we onze dienstverlening tot in de meest kwetsbare wijken van Turnhout.

Samen met het mobiel buurtrestaurant laten we een Rap op Stapkantoor mee reizen. Via dit aanvullend aanbod kan er ingespeeld worden op de nood en/of vraag om op een laagdrempelige en betaalbare manier te kunnen buiten komen en ook zo uit hun isolement te treden.

De volgende weken kan je ons op volgende plaatsen terugvinden:

  • elke dinsdag van 10u tot 12u: pleintje kruising Goswin de Fierlantstraat met Tijl-en-Nelestraat
  • elke dinsdag van 14u tot 16u: speelpleintje in de SmalvoortstraatHet mobiel buurtrestaurant is een initiatief van T'ANtWOORD vzw, en mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van BE Planet, Lions Club Turnhout, Rotary Club Turnhout, Hartevrouwe Turnhout en giften van sympathisanten van T'ANtWOORD.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: