Mobiel buurtrestaurant


Eten werkt verbindend en net daarop speelt ons mobiel buurtrestaurant in. Elke dinsdag en donderdag strijken we met onze bakfiets neer in verschillende Turnhoutse woonwijken.

We maken gezonde maaltijden toegankelijk voor mensen die leven met een beperkt budget. Ons aanbod bestaat uit betaalbare meeneemmaaltijden, die bereid worden met voedseloverschotten in ons buurtrestaurant 'tHERT.

Het mobiel buurtrestaurant is echter veel meer dan materiële hulpverlening. Met dit initiatief zetten we in op het zoeken, vinden en bereiken van mensen die leven in armoede en het creëren van ontmoeting. Mensen in armoede leven vaak in sociaal isolement en hebben moeilijker toegang tot zorg en andere dienstverlening.

Mensen krijgen de kans om zich neer te zetten bij onze bakfiets, een gratis tas koffie of soep te drinken en met ons in gesprek te gaan. De ontmoeting die ontstaat - zowel met medewerkers en vrijwilligers van T'ANtWOORD als met andere klanten van het mobiel buurtrestaurant - wordt aangegrepen om naar mensen te luisteren en in te spelen op hun vragen, noden en behoeften. Dit doen we via informatiedeling, doorverwijzing naar bestaande dienstverlening, toeleiding naar buurtwerkingen en ontmoetingsruimtes, ... Op deze manier vergroten we de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van mensen in armoede, zetten we in op sociale cohesie en buigen we voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding. We bundelen de verzamelde signalen en gaan vervolgens samen met mensen in armoede het gesprek aan met het lokale beleid.

Samen met het mobiel buurtrestaurant reist er een Rap op Stapkantoor mee. Via dit aanvullend aanbod kan er ingespeeld worden op de nood en/of vraag om op een laagdrempelige en betaalbare manier te kunnen buiten komen en ook zo uit hun isolement te treden.

De volgende weken kan je ons op volgende plaatsen terugvinden:

  • elke dinsdag van 10u tot 12u: pleintje kruising Goswin de Fierlantstraat met Tijl-en-Nelestraat.
  • elke dinsdag van 14u tot 16u: speelpleintje aan de parking Muylenberg. Bij slecht weer kan je ons terugvinden in het museumcafé Vijfen en Zessen van het Speelkaartenmuseum.
  • elke donderdag van 10u tot 12u: pleintje achter de Goddelijk-Kind-Jezuskerk op Steenweg op Oosthoven. Bij slecht weer kan je ons vinden in het buurthuis in de Goedendagstraat 47.
  • elke donderdag van 14u tot 16u: speelpleintje van Den Brand. Bij slecht weer kan je ons terugvinden in het buurthuis Den Brand 135.Het mobiel buurtrestaurant is een initiatief van T'ANtWOORD vzw, en mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van BE Planet, Dep. Welzijn, Stad Turnhout, Lions Club Turnhout, Rotary Club Turnhout, Hartevrouwe Turnhout en giften van sympathisanten van T'ANtWOORD.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: