Kan jij een beetje warmte doorgeven deze winter?

Wees warmhartig, schenk je energiepremie aan de strijd tegen armoede.

Door de energiecrisis hebben heel wat Belgische gezinnen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Velen zullen deze winter thuis in de kou zitten. De federale overheid nam daarom steunmaatregelen, zoals het sociaal tarief en het basispakket energie. Deze laatste tegemoetkoming bedraagt 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 per maand voor gas en wordt uitgekeerd via de energieleveranciers.

Arm of rijk: iedereen krijgt dezelfde steun

Mensen die het moeilijk hebben ondersteunen is een goede zaak. Steeds meer mensen hebben die steun immers echt nodig om in hun basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel kopen, de huur of de energiefactuur betalen. Er is echter een kanttekening: het federale basispakket energie is voor iedereen hetzelfde. Alle Belgische huishoudens - uitgezonderd wie recht heeft op het sociaal tarief - krijgen dezelfde financiële steun. Zo komt er veel geld terecht bij mensen die dit misschien niet nodig hebben.

Heeft u de energiepremie echt nodig?

Iedereen voelt de energiecrisis rechtstreeks in de portemonnee. Maar terwijl de energiepremie voor velen een welkom extraatje is, hebben anderen de steun écht nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Burgercoöperaties Campina Energie en Ecopower roepen iedereen dan ook op om even na te denken: kunt u de energiepremie missen? Schenk dan (een deel van) de premie aan een vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert.

Steun onze werking

Schenk jouw energiepremie aan T'ANtWOORD en geef zo jouw warmte door aan mensen in een kwetsbare positie. Hiermee help jij onze vereniging om alle weekdagen een warme plek te bieden aan mensen die leven met een beperkt budget.

Je kan je premie schenken via:

  • Gift zonder fiscaal attest: BE91 0682 4018 6676 op naam van T’ANtWOORD vzw
  • Gift mét fiscaal attest: BE86 8939 4407 0450 op naam van Netwerk tegen Armoede met als projectnr. 218

Bedankt voor je warmte! ????

Bekijk ook de reportage op RTV, of de verschenen krantenartikels in de GvA en HLN en de VRT nieuwssite

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: