G100 Turnhout

De groep van mensen die leven met de laagste inkomens, heeft het niet alleen financieel moeilijk maar wordt ook geconfronteerd met sociale uitsluiting. Ze dreigen buiten de samenleving te vallen. Deze groep is zeer divers en de kloof tussen het leven van mensen in kwetsbare situaties en mensen zonder deze ervaring is groot.

Al te vaak worden mogelijke oplossingen bedacht zonder hen hierbij te betrekken. Het is echter belangrijk dat ook zij rechtstreeks hun stem kunnen laten horen en deelnemen aan het maatschappelijk debat. Om al deze stemmen kracht bij te zetten, organiseert T’ANtWOORD in samenwerking met 10 lokale partnerorganisaties een concreet participatieproject: de G100. Dit traject ging van start begin februari 2022.

Ondertussen engageerden 122 kwetsbare inwoners zich om mee te werken aan de G100. De thema's waar zij het meest van wakker liggen;

  • meer sociale huisvesting,
  • de betaalbaarheid en woningkwaliteit op de private huurmarkt,
  • toegankelijke dienstverlening,
  • rechtenverkenning
  • discriminatie op de arbeidsmarkt en woningmarkt

Begin mei brachten we de deelnemers opnieuw samen en kozen we 1 thema waar we de volgende maanden verder mee aan de slag gaan; toegankelijke dienstverlening.

Benieuwd naar de resultaten van dit participatietraject? Hou dan alvast 17 oktober vrij in je agenda. We delen dan graag onze concrete lokale beleidsaanbevelingen met het grote publiek.

Lees hier ook het VRT-artikel over het G100 traject.

G100 is een initiatief van T’ANtWOORD vzw in samenwerking met SAAMO Antwerpen provincie vzw, Villa Mescolanza vzw, CAW de Kempen, Beweging.net, ACV, ABVV, De Voorzorg, Kind & Gezin, Hart boven Hard en Ligo Kempen.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: