17 oktober

Werelddag van Verzet tegen Armoede

Trek de laagste uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Deze eis blijft brandend actueel en staat ook dit jaar centraal in onze campagne. De laagste uitkeringen en de minimuminkomens laten niet toe om waardig te leven, ze zijn té laag.

Bovendien ontstaat er een steeds grotere uitsluiting van mensen in de systemen van sociale bescherming door allerlei strenger wordende voorwaarden. We stellen vast dat steeds meer mensen hun recht op een uitkering of een inkomen niet kunnen opnemen door toenemende drempels en voorwaarden. Daardoor verdwijnen ze wel uit de statistieken, maar wordt hun probleem niet opgelost. Integendeel, dit versterkt de armoede van veel mensen nog.

Met deze campagne willen we die toenemende onderbescherming aanklagen, maar ook de kijk op mensen in armoede die erachter schuil gaat. De vaak overdreven en weinig zinvolle controles beschouwt elke kwetsbare persoon als een verdachte van sociale fraude, terwijl het probleem van de onderbescherming vele malen groter is dan die sociale fraude.


De Corona-crisis brengt de ongelijkheid van kansen in onze samenleving nog scherper naar boven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze gezondheidscrisis mensen in en nabij de armoede verder en dieper in armoede heeft geduwd. Hoogstwaarschijnlijk zullen de armoedecijfers dus verder stijgen.

Ook de recent gepubliceerde armoedebarometer van Decenniumdoelen toont nogmaals aan dat het met de armoedemiserie van kwaad naar erger gaat. Ook in Turnhout kleuren de cijfers dieprood.Hoewel belangrijke bevoegdheden voor armoedebestrijding zich op Vlaams en federaal niveau bevinden, beschikken de gemeenten over heel wat hefbomen om het leven van mensen in armoede te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat een lokale aanpak echt het verschil kan maken. Daarom vragen wij aan de lokale politici werk te maken van een gedegen lokaal armoedebeleid, met daarin de nodige aandacht voor een proactieve, laagdrempelige en zo automatisch mogelijke rechtentoekenning om onderbescherming tegen te gaan.

Armoede is complex en treft mensen op meerdere levensdomeinen. Het vraagt dan ook om een integrale en gecoördineerde aanpak. In alle domeinen van het lokaal bestuur zijn acties en maatregelen denkbaar om de armoede-effecten te verminderen. Denk hierbij aan kinderopvang, onderwijs, wonen, zorg en welzijn, werken en ondernemen, …

Lees hier enkele getuigenissen, ervaren drempels door mensen in armoede en onze aanbevelingen op lokaal niveau.

Deze actie is een initiatief van T’ANtWOORD vzw, in samenwerking met volgende partners:

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: