17 oktober

Werelddag van Verzet tegen Armoede


17 oktober is de Werelddag van het verzet tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarlijks brengen wij als erkende vereniging waar armen het woord nemen de armoedeproblematiek onder de aandacht van het grote publiek.

Het ontstaan ervan gaat terug tot 17 oktober 1987 toen een 100.000 mensen op Trocadéro in Parijs verzamelden, waar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend werd in 1948, om slacthtoffers van extreme armoede, geweld en honger te herdenken.


Hoewel belangrijke bevoegdheden voor armoedebestrijding zich op Vlaams en federaal niveau bevinden, beschikken de gemeenten over heel wat hefbomen om het leven van mensen in armoede te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat een lokale aanpak echt het verschil kan maken. Daarom vragen wij aan de lokale politici werk te maken van een gedegen lokaal armoedebeleid, met daarin de nodige aandacht voor een proactieve, laagdrempelige en zo automatisch mogelijke rechtentoekenning om onderbescherming tegen te gaan.

Armoede is complex en treft mensen op meerdere levensdomeinen. Het vraagt dan ook om een integrale en gecoördineerde aanpak. In alle domeinen van het lokaal bestuur zijn acties en maatregelen denkbaar om de armoede-effecten te verminderen. Denk hierbij aan kinderopvang, onderwijs, wonen, zorg en welzijn, werken en ondernemen, …

Bekijk hieronder onze campagnes van de afgelopen jaren. Lees ook zeker de getuigenissen, ervaren drempels door mensen in armoede en onze aanbevelingen op lokaal niveau.

Deze actie is een initiatief van T’ANtWOORD vzw, in samenwerking met volgende partners:

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: