Iedereen is welkom!

T'ANtWOORD is een erkende vereniging waar armen het woord nemen. De vereniging ontvangt subsidies vanuit het Vlaams Departement Welzijn en Stad Turnhout. Onze overkoepelende organisatie is het Vlaams Netwerk tegen Armoede. De vereniging werkt actief aan de 6 criteria die de kerntaken van de werking uitmaken:

 • armen verenigen
 • armen nemen het woord
 • werken aan maatschappelijke emancipatie
 • werken aan maatschappelijke structuren
 • dialoog en vorming (met de samenleving en het beleid)
 • armen blijven zoeken


Mensen in armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken. Samen met mensen in armoede en vrijwilligers, sympathisanten pleiten we tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid.

Waarvoor kunnen mensen bij ons terecht?

 • om anderen te ontmoeten
 • voor een luisterend oor, advies en een gerichte doorverwijzing
 • om lekker, gezond en goedkoop te eten in ons sociaal restaurant 't Hert
 • voor materiële ondersteuning: gratis gebruik douches, gebruik van wasmachine, ...
 • om deel te nemen aan activiteiten: uitstappen, spelnamiddagen, workshops, cursussen, voorstellingen, computerbegeleiding, ...
 • om deel te nemen aan onze overlegmomenten en thematische werkgroepen zoals gezondheid, inkomen, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, ...


Het werk van vzw T'ANtWOORD wordt grotendeels gerealiseerd door vrijwilligers. De permanentie in de ontmoetingsruimte, het koken van de maaltijden, het schrijven van de nieuwsbrief, het organiseren van activiteiten, het onderhoud van de tuin, de bediening van de toog,... Onze vrijwilligers zijn mensen die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, een oefenruimte om de nodige attitudes en sociale vaardigheden aan te leren, professionele activering, mensen die zich vrijwillig en zinvol willen inzetten voor een maatschappelijk doel, ...

Onze bezoekers zijn kwetsbare gezinnen met kinderen, mensen met een verhoogde tegemoetkoming, (nieuwe) anderstaligen, geïsoleerde alleenstaande mensen, alleenstaanden met kinderen, werkenden met een beperkt inkomen, daklozen, ouderen met een beperkt pensioen, ...

Via onze thematische werkgroepen, samengesteld uit mensen in armoede en onder begeleiding van een opbouwwerker, werken we aan sociale grondrechten en strijden we tegen sociale uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede vormen daarbij het vertrekpunt. Samen met de leden van de werkgroep gaan we actief het gesprek aan met partners op lokaal en bovenlokaal niveau. T'ANtWOORD wil concrete veranderingen realiseren en acties voeren waar het nodig is. We willen diensten stimuleren om de ervaren drempels te verlagen en de juiste zorg te bieden om sociale uitsluiting te vermijden.

Welkom in buurtrestaurant 'tHERT!


4 dagen per week biedt het buurtrestaurant goedkope en gezonde maaltijden aan, met liefde bereid door een ijverige vrijwilligersploeg!

Hoe werkt het?
Je neemt een plateau, passeert langs de toog, laat het eten opscheppen dat je wil en je betaalt direct aan de kassa. Simpel toch? Er is steeds soep, brood, beleg, een hoofdgerecht en een dessert. Op deze manier kan je zelf je menu samenstellen. Heb je bijvoorbeeld zin in soep met brood? Dat kan. Toch nog zin in een dessert? Dan ga je gewoon opnieuw naar de toog, neemt een dessert en betaalt dit,…Of wil je enkel een hoofdgerecht eten? Ook geen probleem. Met dit systeem kan je je eigen menu zelf samenstellen.

Meeneem-maaltijden
Wil je ook een portie meenemen om thuis te eten? Met de overschot van het eten maken we meeneemmaaltijden. Afhankelijk van wat er over is kan je soep of een warme maaltijd aankopen om thuis op te warmen.

Maar wat schaft de pot?
Aangezien ‘tHERT met voedseloverschotten van winkels werkt, bepalen de ingrediënten die binnenkomen wat er wordt klaargemaakt. We maken ‘s morgens op facebook het menu bekend. Word dus snel bevriend met T'ANtWOORD via facebook en ontvang ’s morgens een melding! Eet je vegetarisch of halal? Laat het ons weten. De kok voorziet een alternatief. Goed om te weten: de soep is altijd halal en vegetarisch!

Wat kost het?
We maken een onderscheid tussen mensen met recht op een kansentarief en mensen zonder kansentarief. Bovendien betalen kinderen de helft van de prijs.

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Hou daarom goed onze kalender in het oog. Iedereen is welkom!

Vaste activiteiten

 • Elke dinsdagavond van 19u tot 22u kan je terecht in ons 'café zonder bier'.
 • Donderdag van 10u tot 12u is er een breigroep die actief is in de ontmoetingsruimte. Breng je materiaal mee en kom er gerust bijzitten!
 • Donderdagnamiddag tussen 13u en 15u zorgt Greet voor een voetmassage.
 • De eerste vrijdagnamiddag van de maand tussen 12u30 en 13u30 staat Tania klaar om je haar te wassen, knippen en drogen.
 • Maandagnamiddag (een keer per maand) komt de praatgroep 'Mensen met een Hart' samen. Deze groep brengt mensen samen om te praten over het leven, de pijn, het verdriet en de vreugde die ons leven kunnen kleuren. Iedereen kan er terecht met zijn verhaal. We leren van elkaar en ondersteunen elkaar.
 • Elke derde donderdagavond van de maand vindt er een bijeenkomst van 'Uilenspiegel' plaats. Dit is een praatgroep voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Elke eerste donderdagnamiddag van de maand is er van 14u tot 16u een crea-activiteit voor volwassenen. Hou de kalender in het oog om te weten welke activiteit het zal zijn.


Heb je zin om aan te sluiten of heb je een nieuw idee voor een vrijetijdsbesteding? Laat het ons weten en samen bekijken we de mogelijkheden.

Uitstappen

Regelmatig gaan we samen op stap. Let op onze kalender!

Enkele uitstappen die we het afgelopen jaar maakten:

 • Wandeling op Winterwarm
 • Voorstellingen in de Warande en Het Gevolg
 • Schlagerfestival in Hasselt
 • ...

Zin om wat bij te leren?


Ook dan kan je terecht in T' ANtWOORD. De vormingen gaan over allerhande thema's o.a. over goedkoop op vakantie gaan, verkiezingen, gezondheid, vrije tijd, budget …

Controleer even onze agenda, facebook, website of bekijk onze nieuwsbrief voor nieuwe activiteiten en vormingen.

Je kan op de tweemaandelijkse bezoekersvergadering je interesse voor bepaalde cursussen of vormingen kenbaar maken.

Steun en advies


Mensen in T’ANtWOORD maken graag tijd om te luisteren naar ieders verhaal, zonder hierover een oordeel te vellen. Op individuele vragen zoeken we samen een oplossing of een gerichte doorverwijzing.


Materiële ondersteuning


Tijdens de openingsuren kan je gratis komen douchen. Wil je ook de was doen? Dat kan tegen betaling van een kleine bijdrage (wassen €2, drogen €1). In de ontmoetingsruimte staan ook twee laptops met internet ter beschikking. Heb je hier hulp bij nodig? Gewoon vragen!

Werken aan grondrechten


Mensen in armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning of ze vallen uit de boot van de hulpverlening. Deze problemen willen we aanpakken door ervaringen, knelpunten en drempels in kaart te brengen en hierover in dialoog te gaan met de juiste diensten of het beleid. Momenteel focussen we ons op twee grondrechten waarrond we regelmatig samenkomen met de werkgroep:

 • Recht op onderwijs: Opbouwwerker Famke gaat samen met ouders in een armoedesituatie op zoek naar de drempels en knelpunten in het onderwijs. Welke brief van de school kwetst je? Hoe ervaren ouders in armoede smartschool? Wat doet het als je niet mee op bosklasse kan gaan? Zijn de rekeningen duidelijk?.. Veel van deze vragen worden in de werkgroep besproken. Nadien wordt er met betrokken leerkrachten en scholen gepraat over deze situaties en zoeken we samen naar oplossingen. Meer info of geïnteresseerd om deel te nemen? Neem gerust contact op via
 • Recht op een menswaardig inkomen: Deze werkgroep is in 2020 van start gegaan. Opbouwwerker Els gaat met een werkgroep aan de slag rond de schuldenindustrie, leren budgetteren, … Meer info of geïnteresseerd in de werkgroep budget? Neem contact op met

Tweemaandelijks organiseren we een bezoekersvergadering waar alle bezoekers hun bekommernissen, vragen en voorstellen op tafel kunnen leggen.


Tweemaandelijks vergaderen we met de vrijwilligers van de keuken en de ontmoetingsruimte. Onze vrijwilligers kunnen er terecht met allerhande vragen, bezorgdheden, opmerkingen over de uitoefening van hun taak. Hier worden ook de permanentielijsten opgesteld en werkafspraken gemaakt. We bieden ook nascholing. Bijvoorbeeld over hygiëne in de keuken, werken met de kassa, onthaal van nieuwe bezoekers, ...


Maandelijks vindt er een redactievergadering plaats voor onze nieuwsbrief. Samen met de betrokken vrijwilligers evalueren we het voorbije nummer, spreken af waarover we gaan schrijven en wie wat wil doen. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen of eerdere edities lezen? Dat kan hier.


Driemaandelijks hebben we SPAAK vergadering (Samen PAraat tegen Armoede in de Kempen) met de collega's in Mol (Ons Huis), Geel (Al-arm) en Herentals (De Fakkel). Tijdens deze overlegmomenten bespreken we de ervaren problematieken in de Kempen.

naar topnavigatie

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - GSM 0468 000 272 - E-mail: