Memorandum 2018

Turnhout bestrijdt zijn zorgwekkende armoedecijfers

Turnhout bestrijdt zijn zorgwekkende armoedecijfers

Op 14 oktober 2018 vinden in ons land de verkiezingen voor gemeentes en provincies plaats. Er staat die dag heel wat op het spel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Voldoende inkomen, een goed dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur, haalbare dokterskosten, een toegankelijk eerstelijnsaanbod (OCMW, CAW, DMW, ...), gelijke onderwijskansen voor de kinderen, redelijke toegangsprijzen voor cultuurevenementen, taallessen voor anderstaligen ... Dat zijn de bekommernissen en noden van mensen en gezinnen die het moeilijk hebben in onze samenleving.

Lokale besturen beschikken over heel wat hefbomen die reële verbeteringen kunnen tot stand brengen in het leven van maatschappelijk kwetsbare mensen. Bovendien vormen gemeentes, met hun buurten en wijken, het meest nabije bestuursniveau. Nergens kan beleidsparticipatie door en versterking van mensen beter gerealiseerd worden.

Desondanks stellen we vast dat de belangen van de maatschappelijk meest kwetsbare mensen maar zelden centraal staan wanneer politieke partijen naar de gunst van de kiezer dingen. Veelal staan hardere thema's zoals infrastructuurwerken, economie en veiligheid op de politieke agenda. Daardoor krijgen sociale thema's niet altijd de aandacht die ze nodig hebben. Om deze redenen geven tal van middenveldorganisaties samen vorm aan 'Ieders stem telt', een participatief project dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon biedt in aanloop naar de lokale verkiezingen van oktober 2018.

Op vrijdag 30 maart 2018 vroegen wij aan 60 Turnhoutenaren in een kwetsbare positie: "Je bent burgemeester in Turnhout met zakken vol geld. Wat doe je ermee?" De antwoorden daarop, aangevuld met de expertise van de middenveldorganisaties, vind je in ons memorandum. Half mei publiceren we dit. 

We kunnen vanuit het lokale beleid wel wegen op lokale dienstverlening, organisaties, bedrijven... We moeten hen stimuleren om voor kansarmoede de handen extra uit de mouwen te steken. Wij weten dat dit een verschil kan maken. Daarom vragen wij aan de lokale politici om WERK te maken van onze 9 beleidsprioriteiten.

Dit memorandum is tot stand gekomen met de volgende partners: Samenlevingsopbouw Antwerpen, Huurdersbond, Sociaal VerhuurKantoor, ABVV, ACV, Hart boven Hard en vzw T'ANtWOORD vereniging waar armen het woord nemen.

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: