Interview Stany Poels

INTERVIEW STANNY POELS

Wij stellen U Stanny Poels voor. 55 jaar, niet getrouwd.
Na een lange loopbaan met stresstoestanden kreeg hij een burn-out. Met overleg en op verzoek is hij loopbaanverwijzing gaan volgen bij ACV-VDAB om mensen aan de slag te helpen in heel de Provincie Antwerpen.

Hij is dan in het WEB aan het werk gegaan en via die weg is hij dan in 't Antwoord terechtgekomen en dit voor 4 dagen in de week "in het bijzonder doe ik onthaal, kontakt hebben met alle bezoekers en hulp bij evenementen."

Hobby's zijn vrijwilligerswerk in ACV. Organiseren van ontbijten en filmevenementen.
Als er nog tijd over is pakt ie ze'n stalen ros en gaat nog graag fietsen.
Is er iets wat je nog wil toevoegen ?
"Dat eenzaamheid een grote boosdoener is en dat kontakt tussen mensen onmisbaar is staat vast en daarom is 't Antwoord een mooie gelegenheid waar mensen die het moeilijker hebben samen komen om is iets te drinken en te eten voor een zacht prijsje.
Helaas is er nog zoveel armoede in onze maatschappij.

Dank U wel voor dit interview Stanny

Vera en Monique

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: