G-Care

Werkgroep gezonheid onderzoekt

In 2016 starten de OCMW's van Geel en Mol een traject om de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen in armoede. 

Dit was een artikel van Het Nieuwsblad over de samenwerking tussen de steden, hun OCMW's en de zorginstellingen: 

Door het contact tussen de OCMW's en de huisartsen, specialisten en gezondheidsinstellingen nauwer aan te halen, kan de gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder worden voor mensen in armoede. Dankzij provinciale impulssubsidies starten de OCMW's van Mol en Geel elk een eigen project op dat de gezondheidszorg voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij ten goede moet komen. 

Met Zorg tot Zorg werkt het OCMW van Mol voor de regio Balen-Dessel_mol_retie aan een concreet netwerk tussen OCMW's en huisartsen en specialisten. Huisartsen hebben dikwijls een beter zicht op problematische leefsituaties van hun patiënten, maar weten niet welke hulp het OCMW die mensen concreet kan bieden. Ook het Heilig Hartziekenhuis in Mol stapt op dat netwerk in. 

Met G-Care wil het Geelse OCMW voor de regio Geel-Laakdal-Meerhout een gelijkaardig samenwerkingsverband op poten zetten. Tegelijk gingen Geel en AZ Sint-Dimpna een overeenkomst aan om bepaalde supplementen en remgelden niet aan te rekenen aan mensen met een leefloon of in budgetbegeleiding. 

De projecten lopen in princpe twee jaar. De universiteit Gent volgt ze op, om ze nadien eventueel als model voor Vlaanderen te nemen. 

Onze Werkgroep gezondheid wil kijken waar G-Care nu staat en laten onderzoeken of zoiets in Turnhout ook mogelijk is. 

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: