Belastingsbrieven

Belastingsbrieven van de inkomsten uit 2017 in het jaar 2018 komen eraan!

Belastingsbrieven van de inkomsten uit 2017 in het jaar 2018 komen eraan!

Deze brieven moeten tijdig worden ingevuld anders krijgt men een boete.

Er zijn 2 verschillende manieren om deze door te geven:
– papieren versie laten invullen.
– Online invullen en doorsturen op de website: my.belgium.be/nl (taxonweb).

Voor wie hier meer over wil weten die kan best is een kijkje nemen op de volgende website: /financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte

Voor wie hem wil laten invullen en laten uitrekenen kan men altijd terecht in het belastingskantoor in de Spoorwegstraat 22 te Turnhout.

Iedere belastingplichtige moet in principe jaarlijks zijn belastingaangifte invullen. Voor bepaalde groepen belastingplichtigen waarvan de fiscale situatie zeer stabiel is (gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen...) bestaat er echter een andere procedure: het voorstel van vereenvoudigde aangifte.
In die brief vindt u een simulatie van de berekening van uw belastingen op basis van de fiscale gegevens die wij kennen. U vindt er ook het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, moet u dus geen belastingaangifte meer invullen en indienen.
Als u dit jaar reeds een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft ontvangen, zal dat volgend jaar ook zo zijn, behalve als u andere inkomsten dan lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen of ziekte- en invaliditeitsuitkeringen moet aangeven (bijvoorbeeld onroerende inkomsten, inkomsten als zelfstandige of bedrijfsleider...).
Als u in de toekomst geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer wil ontvangen maar uw aangifte zelf wil indienen via Tax-on-Web, dan moet u dat melden via MyMinfin (externe link).

Mario

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: