Iedereen is welkom!

Binnenkort meer... Bekijk een beknopt overzicht hieronder.

Soepmaaltijd op dinsdag, donderdag en vrijdag om 12 uur

Woensdagmiddag 12u45 maaltijd voor ouders met kinderen

Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Hou daarom goed onze kalender in het oog. Iedereen is welkom!

Vaste activiteiten

  • donderdag van 10u tot 12u is er een breigroep die actief is in de ontmoetingsruimte. Dit omvangt feestelijke doosjes maken voor de Kerstmarkt, breien,....
  • dondernamiddag masseert Greet je voeten. Best wel even op voorhand laten weten

Maandagnamiddag een keer per maand komen de Mensen Met een Hart samen. Deze groep brengt mensen samen om te praten over het leven, de pijn en het verdriet en de vreugde die ons leven kunnen kleuren. Iedereen kan er terecht met zijn verhaal. We leren van elkaar en ondersteunen elkaar.
Eenmaal per maand is er ook Uilenspiegel. Dit is een praatgroep voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze gaat elke derde donderdag van de maand 's avonds door in T'ANtWOORD.

Heb je zin om aan te sluiten of heb je een nieuw idee voor vrije tijdsbesteding. Laat het ons weten en om samen de mogelijkheden te bekijken.

Zin om wat bij te leren?

Ook dan kan je terecht in T' ANtWOORD. Vormingen gaan over allerhande thema's o.a. over goedkoop op vakantie gaan, verkiezingen, gezondheid, vrije tijd, budget …

In het verleden volgden 9 mensen van T' ANtWOORD een cursus EHBO op maandag en woensdagavond.

Controleer even onze agenda, facebook, website of bekijk onze nieuwsbrief voor nieuwe activiteiten en vormingen.

Je kan op de tweemaandelijkse bezoekersvergadering je interesse voor bepaalde cursussen of vormingen kenbaar maken.

Regelmatig organiseren we zowel binnenhuis als buitenshuis uitstappen. Let op onze kalender!

Enkele uitstappen buitenhuis die we het afgelopen jaar maakten:

  • een wekelijkse wandeling
  • voorstellingen in de Warande en Het Gevolg
  • Night of the proms in Antwerpen
  • Schlagerfestival in Hasselt
  • Bezoek aan de vierde werelddwerking in AALST
  • bezoek aan try out Philippe Geubels in Arenbergschouwburg
  • ...

Werken aan grondrechten

Mensen in armoede missen vaak een deel van hun grondrechten. Hun recht op een gezonde woonst, onderwijs voor henzelf en hun kinderen, een goede job, een haalbaar inkomen, een betaalbare vrijetijdsbesteding, een goede gezondheid... Vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning of ze vallen uit de boot van de hulpverlening.

Vanuit de ervaringen van mensen in armoede brengen we de knelpunten en drempels van de grondrechten in kaart. We bekijken wat we kunnen doen om de situatie van mensen in armoede en sociale uitsluiting te verbeteren. Op dit moment werken we rond de thema's vrije tijd, budget en gezondheid. Wil je meewerken? Dan ben je welkom in onze werkgroepen die om de 14 dagen samenkomen.
Check onze kalender op de website.

Tweemaandelijks hebben we ook onze bezoekersvergadering waar alle bezoekers hun bekommernissen, vragen, voorstellen op tafel kunnen leggen. Wij bundelen alles om zo een overzicht te creëren. 

Tweemaandelijks vergaderen we met de vrijwilligers van de keuken en het café. Onze vrijwilligers kunnen er terecht met allerhande vragen, bezorgdheden, opmerkingen over de uitoefening van hun taak. Hier worden ook de permanentielijsten opgesteld en werkafspraken gemaakt. We bieden ook nascholing. Bijvoorbeeld over hygiëne.

Maandelijks is er ook de redactievergadering voor onze nieuwsbrief. We evalueren het voorbije nummer, spreken af waarover we gaan schrijven en wie wat wil doen. Om de zes weken valt T'ANtWOORje in de bus bij onze lezers.

Maandelijks  hebben we Spaakvergadering (Samen Paraat tegen Armoede in de kempen) met de collegas in Mol (Ons Huis), Geel (Al-arm) en Herentals (De fakkel). 

naar topnavigatie

T'ANtWOORD vzw - Otterstraat 114 - 2300 Turnhout - Tel. 014/43 65 16 - E-mail: